Kontaktskjema

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 69 33 11 18

Kontortid:

Mandag – Fredag: Kl 08:00 – 16:00
Tlf: +47 69 33 11 18
Faks: +47 69 33 19 00

Postadresse:

Slevik Trevarefabrikk AS
Vikaneveien 209
1621 Gressvik

Org.nr: 930 665 185

2017 © Slevik Trevarefabrikk AS. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven. Kopiering er derav ikke tillatt uten skriftlig tillatelse.